Apply now!

Student representatives

Samordningskommittén för utbildningar på avancerad nivå 2020-2021

Deadline: June 14, 2020

Role Description

This position is only available if you can read and speak Swedish.

Please login to apply to this position
login