Apply now!

Student representatives

Samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå 2020-2021

Deadline: July 19, 2020

Role Description

This position is only available if you can read and speak Swedish.

Please login to apply to this position
login