Apply now!

Puzzle Hunt Race

NätSäk 2020

Deadline: Feb. 19, 2020

Role Description

Rebusrallyt är ett arrangemang av Uppsala teknolog och naturvetarprogram som går av stapeln den 26/9. Det är en dag full av roliga aktiviteter och fartfyllda minnen som du som en del av Rallykå är med och planerar och skapar. Deltagarna på Rebusrallyt löser olika rebusar och tar sig på så sätt runt en bana i Uppland med hjälp av bilar samtidigt som de utför roliga uppdrag längs vägen.

NätSäk har huvudansvar för Rebusrallyts hemsida, anmälnings- och betalningssystemet samt Rebusrallyts bot. NätSäk ansvarar också för resten av kommittén får den utbildning i säkerhet som krävs för arrangemanget. Utöver det så har NätSäk i uppgift att vidareutveckla för ett mer digitaliserat Rebusrally.

Läs hela postbeskrivningen på: https://drive.google.com/drive/folders/0B8uSEPFZ2uc7ZkQ2a2E5ejh3V0k?usp=sharing

Please login to apply to this position
login