Apply now!

Engineering, Computer Science and Foundation Year Reception

Play 2023

Deadline: Feb. 10, 2023

Role Description

No role description is available at this time. For more information about this position, please get in contact with us.

Comments For This Year

To apply for this position, you have to be able to speak and read Swedish. If you are interested in this position, we strongly recommend you to apply for a position in the Master and Exchange Reception! Please email int@utn.se if you have any questions about this.

----Svenska----

Vänligen observera att det inte är garanterat att alla sökande blir kallade på intervju. Därmed är den skriftliga ansökningen kanske lite extra viktig i år, och vid tillsättning kommer såväl skriftlig som muntlig ansökan att tas hänsyn till. Vänligen begränsa den skriftliga ansökan till cirka 300 ord.

Please login to apply to this position
login